II Ogólnopolska Konferencja Naukowa

“Problemy i perspektywy kultury współczesnej”

konferencja online, 17 września 2021 r.

Szanowni Państwo!

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL z ogromną przyjemnością zaprasza Państwa na Ogólnopolską Konferencję Naukową “Problemy i perspektywy kultury współczesnej”, która odbędzie się w formie online. Pojęcie kultury jest definiowane na wiele różnych sposobów. Jednak czym jest kultura współczesna? Czy wytworzyliśmy własną kulturę XXI w. czy może jednak czerpiemy z wytworów naszych przodków? Czy w dobie Internetu – dominacji Facebooka, Instagrama, Snapchata itd. – sięganie do tradycji jest „modne”? Warto zatem podjąć refleksję nad różnorodnością procesów kulturowych kształtujących formę współczesnego świata. Dlatego też naszym zamysłem było stworzenie konferencji, której celem będzie akademicka dyskusja skupiająca się wokół kultury współczesnej, jej wpływu na społeczeństwo oraz kulturowych przemian, a także wymiana wiedzy między uczestnikami reprezentującymi różne dziedziny nauki i integracja środowiska naukowego. Podczas konferencji będziemy poruszać tematy związane m.in. z pojęciem kultury współczesnej, jej funkcjonowaniem w społeczeństwie oraz z problemami i perspektywami współczesnej kultury. Wspólnie zastanowimy się jakimi metodami badawczymi można badać ten współczesny wytwór społeczeństwa.

Konferencja kierowana jest do kulturoznawców, etnologów, socjologów, filozofów i historyków, a także medioznawców oraz językoznawców. Na Konferencji nie może też zabraknąć przedstawicieli muzeów etnograficznych i innych instytucji kulturalnych. Serdecznie zapraszamy osoby, które chciałby zaprezentować własne rozpoznania dotyczące kultury współczesnej. Uczestnicy Konferencji będą mieli możliwość wygłoszenia wystąpienia ustnego, wysłuchania wystąpień zaproszonych Gości Honorowych oraz wydania rozdziału w monografii naukowej.

Serdecznie zapraszamy!
Komitet Organizacyjny Konferencji


Gośćmi Honorowymi Konferencji będą:


dr hab. Tomasz Olchanowski – Zakład Antropologii Kultury, Instytut Studiów Kulturowych, Uniwersytet w Białymstoku
Tytuł wystąpienia: Kultura współczesna na psychoanalitycznej kozetce

dr Helena Draganik – Zakład Kulturoznawstwa, Instytut Badań nad Kulturą, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Gdański
Tytuł wystąpienia: Kultura współczesna wobec zmian

dr hab. Karina Banaszkiewicz-Sadowska – Instytut Nauk o Kulturze, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Tytuł wystąpienia: Scenariusze globalizmu w kontekście kultury popularnej


Jeśli chcesz na bieżąco otrzymać powiadomienie dotyczące organizowanej Konferencji, zostaw proszę swojego maila w formularzu poniżej.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Problemy i perspektywy kultury współczesnej” Abstrakty

Redakcja:
Ewelina Chodźko
Aleksandra Surma
[link]


Organizator

Facebook