III Ogólnopolska Konferencja Naukowa

“Problemy i perspektywy kultury współczesnej”

konferencja online, 21 października 2022 r.

Szanowni Państwo!

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL z ogromną przyjemnością zaprasza Państwa na III Ogólnopolską Konferencję Naukową “Problemy i perspektywy kultury współczesnej”, która odbędzie się 21 października 2022 r. w trybie online.

HARMONOGRAM

Pojęcie kultury jest definiowane na wiele różnych sposobów. Jednak czym jest kultura współczesna? Czy wytworzyliśmy własną kulturę XXI w. czy może jednak czerpiemy z wytworów naszych przodków? Czy w dobie Internetu – dominacji Facebooka, Instagrama, Snapchata itd. – sięganie do tradycji jest „modne”? Warto zatem podjąć refleksję nad różnorodnością procesów kulturowych kształtujących formę współczesnego świata. Dlatego też naszą intencją było stworzenie Konferencji, której celem będzie akademicka dyskusja skupiająca się wokół przemian kulturowych, kultury współczesnej i jej wpływu na społeczeństwo. Podczas wydarzenia możliwa będzie wymiana wiedzy między uczestnikami reprezentującymi różne dziedziny nauki i integracja środowiska naukowego. Podczas Konferencji będziemy poruszać tematy związane m.in. z pojęciem kultury współczesnej, jej funkcjonowaniem w społeczeństwie oraz z problemami i perspektywami współczesnej kultury. Wspólnie zastanowimy się jakimi metodami badawczymi można badać ten współczesny wytwór społeczeństwa.

Konferencja kierowana jest do kulturoznawców, etnologów, socjologów, filozofów i historyków, a także medioznawców oraz językoznawców. Na Konferencji nie może też zabraknąć przedstawicieli muzeów etnograficznych i innych instytucji kulturalnych. Serdecznie zapraszamy osoby, które chciałyby zaprezentować własne rozpoznania dotyczące kultury współczesnej. Uczestnicy Konferencji będą mieli możliwość wygłoszenia wystąpienia ustnego, wysłuchania wystąpień zaproszonych Gości Honorowych oraz wydania rozdziału w monografii naukowej.

Serdecznie zapraszamy!
Komitet Organizacyjny Konferencji


Gośćmi Honorowymi Konferencji będą:


dr Dominik Flisiak, autor książki pt.: Działalność syjonistów-rewizjonistów w Polsce w latach 1944/1945-1950
Tytuł wystąpienia: Jakob Steinhardt. Działalność artystyczna i jej upamiętnienie


dr hab. Zbigniew Władysław Solski, współpracuje z Akademią Sztuk Pięknych we Wrocławiu; http://www.zbigniew-solski.com/
Tytuł wystąpienia: Kultura współczesna. Kilka kłopotliwych pytań


dr hab. Przemysław Turek, prof UJ, Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Uniwersytet Jagielloński
Tytuł wystąpienia: Wizja Innego (z Azji i Afryki) w świadomości Polaków. Mit, stereotyp, idealizacja


Jeśli chcesz na bieżąco otrzymać powiadomienie dotyczące organizowanej Konferencji, zostaw proszę swojego maila w formularzu poniżej.

Wczytywanie

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Problemy i perspektywy kultury współczesnej” Abstrakty

Redakcja:
Ewelina Chodźko
Aleksandra Surma
[link]


Facebook