27 lutego 2020 roku w CoWorking na Rynku Głównym 28 w Krakowie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Problemy i perspektywy kultury współczesnej”. W Konferencji wzięli udział studenci, doktoranci oraz pracownicy naukowi.

Konferencję uświetniły wystąpienia Gości Honorowych:

 • dr Marcin Laberschek (Uniwersytet Jagielloński)

Tytuł wystąpienia: Pomniki reklamowe – machiavelliczne gry w przestrzeni społecznej

 • dr hab. Adam Pomieciński, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Tytuł wystąpienia: Antropologia kulturowa wobec współczesnych kryzysów społecznych 

Kolejnym punktem Konferencji były wystąpienia prelegentów. Uczestnicy debatowali nad kulturą współczesną, jej funkcjonowaniem w społeczeństwie oraz problemami i perspektywami współczesnej kultury. Wspólnie zastanawialiśmy się również nad metodami badawczymi, które pozwalają analizować ten współczesny wytwór społeczeństwa.

Arrow
Arrow
Slider

Nad przebiegiem obrad czuwał Komitet Naukowy w składzie:

 • dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UAM, Instytut Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • zw. dr hab. Monika Kostera, Katedra Kultury Współczesnej, Instytut Kultury, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Adam Pomieciński, prof. UAM, Zakład Antropologii Kulturowej, Instytut Antropologii i Etnologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Bogusława Bodzioch-Bryła, Katedra Mediów i Komunikacji Społecznej, Wydział Filozoficzny, Akademia Ignatianum w Krakowie
 • dr Alicja Głutkowska-Polniak, Instytut Nauk o Kulturze, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Marta Juza, Katedra Socjologii Komunikowania, Organizacji i Zarządzania, Instytut Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • dr Maciej Kijko, Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa, Szkoła Nauk Humanistycznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Marcin Laberschek, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Organizator:

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.

Patronat Honorowy:

 • Wydawnictwo Naukowe TYGIEL,
 • Nowoczesne Zarządzanie Biznesem,
 • Narodowe Centrum Kultury.

Patronat Medialny:

 • Forum Akademickie,
 • TV Student.
Facebook