II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Problemy i perspektywy kultury współczesnej” odbyła się 17 września 2021 roku w formie online. Celem Konferencji była rzetelna naukowa dyskusja oraz wymiana wiedzy między specjalistami, która pozwoliła na kompleksowe podejście do tematu kultury współczesnej.

Podczas wydarzenia zostały poruszone tematy związane m.in. z pojęciem kultury współczesnej, jej funkcjonowaniem w społeczeństwie oraz z problemami i perspektywami współczesnej kultury. W Konferencji uczestniczyli kulturoznawcy, etnolodzy, socjolodzy, historycy oraz językoznawcy.

Gośćmi Honorowymi Konferencji byli:

dr hab. Tomasz Olchanowski – Zakład Antropologii Kultury, Instytut Studiów Kulturowych, Uniwersytet w Białymstoku

Tytuł wystąpienia: Kultura współczesna na psychoanalitycznej kozetce

dr Helena Draganik – Zakład Kulturoznawstwa, Instytut Badań nad Kulturą, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Gdański

Tytuł wystąpienia: Kultura współczesna wobec zmian

dr hab. Karina Banaszkiewicz-Sadowska – Instytut Nauk o Kulturze, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Tytuł wystąpienia: Scenariusze globalizmu w kontekście kultury popularnej

 

Nad przebiegiem obrad będzie czuwał Komitet Naukowy w składzie:

dr hab. Karina Banaszkiewicz-Sadowska (Instytut Nauk o Kulturze, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach)

dr hab. Tomasz Olchanowski (Zakład Antropologii Kultury, Instytut Studiów Kulturowych, Uniwersytet w Białymstoku)

dr hab. Małgorzata Szupejko (Katedra Języków i Kultur Afryki, Wydział Orientalistyczny, Uniwersytet Warszawski)

prof. dr hab. Piotr Zawojski (Instytut Nauk o Kulturze, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach)

dr Justyna Budzik (Instytut Nauk o Kulturze, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach)

dr Helena Draganik (Zakład Kulturoznawstwa, Instytut Badań nad Kulturą, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Gdański)

 

Organizatorem II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Problemy i perspektywy kultury współczesnej” była Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.

Facebook