Nad przebiegiem obrad będzie czuwał Komitet Naukowy w składzie:

dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UAM
Instytut Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. zw. dr hab. Monika Kostera
Katedra Kultury Współczesnej, Instytut Kultury, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dr hab. Adam Pomieciński, prof. UAM
Zakład Antropologii Kulturowej, Instytut Antropologii i Etnologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr Bogusława Bodzioch-Bryła
Katedra Mediów i Komunikacji Społecznej, Wydział Filozoficzny, Akademia Ignatianum w Krakowie
dr Alicja Głutkowska-Polniak
Instytut Nauk o Kulturze, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach
dr Marta Juza
Katedra Socjologii Komunikowania, Organizacji i Zarządzania, Instytut Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
dr Maciej Kijko
Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa, Szkoła Nauk Humanistycznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Facebook