Nad przebiegiem obrad będzie czuwał Komitet Naukowy w składzie:

dr hab. Karina Banaszkiewicz-Sadowska
Instytut Nauk o Kulturze, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach
dr hab. Tomasz Olchanowski
Zakład Antropologii Kultury, Instytut Studiów Kulturowych, Uniwersytet w Białymstoku
dr hab. Małgorzata Szupejko
Katedra Języków i Kultur Afryki, Wydział Orientalistyczny, Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Piotr Zawojski
Instytut Nauk o Kulturze, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach
dr Justyna Budzik
Instytut Nauk o Kulturze, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach
dr Helena Draganik
Zakład Kulturoznawstwa, Instytut Badań nad Kulturą, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Gdański
Facebook